Logotyp för Pro Nordic Technology AB

Om företaget                          

| Intro  START |          


Contact us in English or Swedish     


PRO NORDIC specialister/kanal för smarta mjukvaror inom CAD, PLM, PDF, Viewers och Digitalisering.
PRO NORDIC är ett kostnadseffektivt administrationsbolag för nedan produktförsäljningsbolag/AO.

Försäljning och support hanteras via systerbolag/AO för resp. produktområde. 
SE NEDAN.
Både vi och vår kanal har bra rating(AAA) som ger stabilitet/säkerhet för våra kunder och externa partners.
Specialistkunskaper och erfarenhet är grunden för alla våra verksamheter.
Personlig support via telefon, epost och välutvecklat web-stöd ingår för alla kunder.
Tackvare vår utarbetade admin-effektivitet (helt digitaliserat) möjliggör billigare priser än internationellt 
t ex jämfört med övriga EU och USA. 
Vi jobbar långsiktigt och alla kunder får extra säkerhet tackvare utarbetat support-nätverk som ingår vid köp.Kontakta oss direkt så sparar ni tid och får vägledning hur lösa era frågor.

 


  Spinfire ULTIMATE | actify.eu eller  actify.se
    Smart CAD-viewer - öppnar alla cad-format och möjligör enkel analys/mätning.
   
Actify Spinfire| Publisher| Design Share| FileSecure |  öppna cad utan cad, mät, beräkna.
     Sälj och support för Danmark, Finland, Norge, Sverige inkl. internationella kontakter t ex Bosnia, Estland, Kina, Lithauen och Polen. 

  PDF-XChange PRO
Bästa ersättaren till Acrobat std/PRO
   
priskonkurrenter till Adobe Acrobat, prisvärt inkl. 3 program varav 1 st gratis . Även Adobe säljes.

  PTC. CAD/PDM   kolla här creo & windchill  
    Ring gärna eller maila fråga, namn och tel.nr. till så ger vi t ex förslag och pris.

  CAD/CAM/CAE maila fråga
    Lättare program, redigera 3D och 2D CAD-filer, Cad konverterare, 3DPDF.

  IT - vår specialite´ är kraftfulla datorer dvs bra pris på CAD Workstations eller kraftfulla Business datorer.
   
Fabriksgarantier gäller och "direkt" access till fabrikssupport dvs vanligtvis BUD som hämtar/lämnar. 

  Sentive Systems  
  sensitive automotive control (patent protect)
   
sensorsystem/mäter förarens kontroll av fordon, konceptstudier elektronik-mjuk-hårdvara

Våra fördelar:
 Lång erfarenhet inom IT/Data/CAD
  - Utveckling av mjukvaror
  - Kunder och kundprojekt
  - Systemleveranser
  - Företagsanpassade lösningar
  - Lång erfarenhet/partner till Microsoft (Windows platform)
  - 
Specialist kunskaper inom 
  - CAD/CAM/CAE program, olika beroende på roll i företag
  - Certifiering av verksamhet och digitalisering
  - Digitaliseringsprogram
  - Mjukvara & datorer - problemlösningar

Pro Nordic erbjuder via sina systerbolag/affärsområden
världskända high tech IT & CAD/CAM/CAE & PDF program- & hårdvaror. 
Vår mål är att erbjuda kunderna smarta lösningar/paket där de känner att de tog ett stort kliv framåt 
och sparat mycket pengar. 

Pro Nordic har även ett externt partnerbolag sk konsult team som huvudsakligen utför 
IT & CAD/CAM/CAE konsulting.
Normalt mest design/simulering/produktutveckling, men även IT uppdrag så som 
installation, närverks/dator översyn, införa nya system t ex införa/utbilda/handleda 
t ex införandet av nytt CAD/PLM-system

 

KONTAKT // CONTACT

Tel

      +46-31- 290079

Booked visits 
      (NOT for post or package delivery)

      - Fiskhamnsgatan 10, Göteborg, Sweden
      - Mötesplatser på konsultkontor 
        t ex Solna, Skellefteå, Lund.


 


Copyright © 2019 all rights reserved.
PRONORDIC AB