Windchill? Hur väljer du rätt system för produktutveckling?  Ladda ner rapporten genom att klicka här!

Oberoende leverantör:  Hur välja PLM - en checlista + se om OPEN SOURCE (gratis) lösning passar in - läs mer här.

Kombinera: Sy ihop befintliga system och öppna "tunga" cad-filer både med utan PLM - läs mer här. (cop)

Läs om Aras open source PLM -  cadtorget/PLMforum/Netcommunity.se genomgång/artikel => klicka-ARAS-här

   

 

Hur väljer du rätt system för produktutveckling?

För att nå framgång i dagens globala ekonomi och kunna konkurrera med korta utvecklingscykler, hög kvalitet och låga produktionskostnader är det viktigt för företag att ha effektiva verktyg och processer för produktutveckling.
 
Att välja rätt PLM verktyg och fokusera på rätt affärsprocesser är både svårt och en stor utmaning för små och medelstora företag. Många företag uppfattar valet som avskräckande eftersom det ofta endast finns begränsade resurser tillgängliga för utvärderingsprocessen. Ett strukturerat och väl genomtänkt tillvägagångssätt för utvärderingen är kritiskt för att kunna välja rätt PLM system.
 
Ladda ner den oberoende rapporten ”Selecting a PLM System to Improve Product Development Performance for Small and Medium Sized Manufacturing Businesses”, författad av TechniCom och Tech-Clarity. Rapporten lär ut 10 steg som små och medelstora företag bör följa när de väljer mjukvarulösningar.
 
Genom att följa stegen kan du för säkra dig om att din PLM lösning gör dig konkurrenskraftig!

Ladda ner rapporten genom att klicka här!

 

   
Copyright © all rights reserved. 
CAD & Product Data Professionals - Pro Nordic AB.